Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ผู้บริหาร มรภ.เพชรบุรี ให้การต้อนรับคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เพื่อรับฟังการนำเสนอข้อมูลเมืองมะริด

ผู้บริหาร มรภ.เพชรบุรี ให้การต้อนรับคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เพื่อรับฟังการนำเสนอข้อมูลเมืองมะริด

by วันณพงค์
1 views