Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม กิจกรรมการเขียนบทความวิชาการ 22 ก.ค. 60 โดย รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

กิจกรรมการเขียนบทความวิชาการ 22 ก.ค. 60 โดย รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

by วันณพงค์
Published: Last Updated on 2 views

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนาธรรมได้โครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการให้กัยนักวิจัย อาจารย์ และผู้สนใจ วันที่ 22 ก.ค.  2560 โดย รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข สำหรับเผยแพร่แพร่ในประเทศและต่างประเทศ ดังรายละเอียดและไฟล์เอกสารประกอบการอบรต่อไปนี้

1. ปกเอกสาร

2. การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิพม์ในวารสารวิชาการ

3. การเขียนบทความวิจัย

4. เทคนิคการเขียนบทความ

5. โครงการเขียนบทความวิจัย

6. ประวัติวิทยากร