Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการวิจัยทางการศึกษา

มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการวิจัยทางการศึกษา

by วันณพงค์
Published: Last Updated on 2 views

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการเสวนาเรื่อง “มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการวิจัยทางการศึกษา

ชมภาพกิจกรรม