Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3

ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3

by วันณพงค์
Published: Last Updated on 0 views

เรียนนักวิจัยทุกท่าน ขณะนี้สถาบันวิจัย ฯ กำลังจัดส่งหนังสือตอบรับให้นักวิจัยทาง e-mail และส่งตัวจริง

ทางไปรษณีย์ และขอความกรุณานักวิจัยทุกท่านส่งบทความแก้ไขภายในวันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2556

เนื่องจากต้องส่งโรงพิมพ์จัดทำ Proceeding นักวิจัยท่านใดที่ยังไม่เคยได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันวิจัย ฯ

ขอความกรุณาติดต่อกลับที่ 0811975778 เพื่อตรวจสอบ และยืนยัน การนำเสนอบทความ

Download File Poster