หนังสือพื้นภูมิเพชรบุรี

by วันณพงค์
Published: Last Updated on 6 views


ผศ.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายพงค์ศักดิ์ จิรชัยประวิตร และอาจารย์ทองใบ แทนมณี ร่วมแถลงข่าว หนังสือพื้นภูมิเพชรบุรี วันที่ 4 มกราคม 2556 ณ หอประชุมภูมิแผ่นดิน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมี รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง ผู้ให้รายละเอียดของหนังสือพื้นภูมิเพชรบุรี