Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมนำเสอนผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสอนผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

by วันณพงค์
0 views


ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต