Home ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมกิจกรรม “ลานวัฒนธรรมสร้างสุข รุกขมรดกยางนา ภูมิปัญญาสร้างสรรค์”

สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมกิจกรรม “ลานวัฒนธรรมสร้างสุข รุกขมรดกยางนา ภูมิปัญญาสร้างสรรค์”

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 21 views

เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดี และบุคลากรฝ่ายงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้นำชุดการแสดงร่วมแสดงในพิธีเปิดงานในชุดการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงแหล่ ของดีตำบลถ้ำรงค์ “รุกขมรดกยางนา”” และนิทรรศการ “รุกขยางนา มรดกล้ำค่า ตำบลถ้ำรงค์” ณ ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2567 ภายในนิทรรศการมีการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประต้นยางนา ที่นำมาซึ่งความปลื้มปิติของชาวตำบลถ้ำรงค์ที่ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2504 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงเพาะเมล็ดยางนาลงในกระถางต้นไม้บนพระตำหนักเปี่ยมสุข พระราชวังไกลกังวล และได้ทรงปลูกต้นยางนานั้นในแปลงโครงการป่าสาธิตในสวนจิตรลดา โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของต้นยางนาเป็นสำคัญ ควรที่จะอนุรักษ์และปลูกเพิ่ม คุณสมบัติของต้นยางนาที่ใช้ในการนำไม้มาสร้างบ้าน สร้างเรือนได้ แต่ก่อน ใช้น้ำยางมาทำขี้ไต้ จุดไฟส่องแสงสว่างนำทาง เป็นเชื้อเพลิงและเป็นยารักษาโรคได้ อาทิ เปลือกเป็นยาบำรุงร่างกาย ฟอกเลือด บำรุงโลหิต แก้ตับอักเสบ และใช้ทาถูนวดขณะร้อน ๆ เป็นยาแก้ปวดตามข้อ หรือ น้ำมันยางใช้ผสมกับเมล็ดกุยช่าย นำมาคั่วให้เกรียม บดให้ละเอียด ใช้เป็นยาอุดฟันแก้ฟันผุ เป็นต้น