Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ผ้าฝ้ายลายปลาทู ลายผ้าอัตลักษณ์ศูนย์วิจัยสิงขร-มะริดศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สู่ฉลองพระองค์

ผ้าฝ้ายลายปลาทู ลายผ้าอัตลักษณ์ศูนย์วิจัยสิงขร-มะริดศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สู่ฉลองพระองค์

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 25 views

เวลา ๑๘.๓๒ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้า ฯ ครั้งที่ ๓๓ ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์  พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าฝ้ายลายปลาทู ซึ่งเป็นลายผ้าอัตลักษณ์ศูนย์วิจัยสิงขร-มะริดศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี