Home ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักศิลปและวัฒนธรรม

สำนักศิลปและวัฒนธรรม

by วันณพงค์
Published: Last Updated on 0 views

สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และสำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรม ณ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี