Home ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ศึกษาดูงาน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ศึกษาดูงาน

by วันณพงค์
Published: Last Updated on 1 views

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556