Home งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมคู่มือการดำเนินงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แนวทางการทำงาน รักษา สืบสาน ต่อยอด งานศิลปวัฒนธรรม ด้วยศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แนวทางการทำงาน รักษา สืบสาน ต่อยอด งานศิลปวัฒนธรรม ด้วยศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

by นงลักษณ์
32 views

กระบวนการทำงาน รักษา สืบสาน ต่อยอด งานศิลปวัฒนธรรม ด้วยศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น