Home เอกสารเผยแพร่ ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

by วันณพงค์
Published: Last Updated on 17 views

ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง “การถ่ายทอดองค์ความรู้การให้บริการทางวิชาการ” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี