บุคคลลุ่มน้ำเพชร

นายเย็น แก้วมะณี หรือ “ปู่เย็น”(พ.ศ. 2443 – 12 ตุลาคม พ.ศ. 2551) เจ้าของสมญานาม “เฒ่าทระนง” แห่งลุ่มน้ำเพชรบุรี
นายล้อม เพ็งแก้ว นักวิชาการอิสระ นักประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของ จ.เพชรบุรี กล่าวว่า หลักฐานทางโบราณวัตถุที่ค้นพบในแม่น้ำเพชรบุรีหลายชิ้นมีเรื่องราวน่าสนใจน่าค้นคว้าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง อาทิ เหรียญโบราณที่ใช้แทนเงินในยุคทวารวดี
นายวิวัฒน์ จันทร์สว่าง หรือ “ลุงวัฒน์” ชายวัย 53 ปี ที่คร่ำหวอดกับการดำหาของเก่าและวัตถุโบราณในแม่น้ำเพชรบุรีมานาน บอกเล่าถึงประสบการณ์ว่า ชีวิตตนผูกพันอยู่กับแม่น้ำเพชรมาโดยตลอด แม่น้ำเพชรจึงเปรียบเสมือนสถานที่เที่ยวเล่นมาตั้งแต่เด็ก
นายกิตติพงษ์ พึ่งแตง ผู้ศึกษาและนิยมสะสมของโบราณจากลุ่มแม่น้ำเพชร กล่าวว่า ของโบราณใต้น้ำมีเสน่ห์ที่หายาก และมีรูปแบบที่หลากหลายบ่งบอกอารยธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>