คู่มือการปฏิบัติงานวิจัย

กระดานสนทนา

เอกสารราชภัฏวิจัยครั้งที่ 7

ดาวน์โหลด เอกสาร ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 7

 (ขนาดไฟล์ 19.2 Mb)

ดาวน์โหลด เอกสาร ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 7

 (ขนาดไฟล์ 18.2 Mb)

ผู้เข้าชมปัจจุบัน

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
เอกสารการทำสัญญาและเบิกเงินวิจัย Update 20-08-2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย admin   

การทำสัญญารับทุนวิจัย

เอกสารเบิกเงินทุนรายได้-ยุทธศาสตร์

เอกสารเบิกเงินกองทุนวิจัย

เอกสารเบิกเงินทุนภายนอก-วช

เอสารการขอเบิกเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

 

 
กิจกรรมการเขียนบทความวิชาการ 22 ก.ค. 60 โดย รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย admini   

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนาธรรมได้โครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการให้กัยนักวิจัย อาจารย์ และผู้สนใจ วันที่ 22 ก.ค.  2560 โดย รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข สำหรับเผยแพร่แพร่ในประเทศและต่างประเทศ ดังรายละเอียดและไฟล์เอกสารประกอบการอบรต่อไปนี้

1. ปกเอกสาร

2. การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิพม์ในวารสารวิชาการ

3. การเขียนบทความวิจัย

4. เทคนิคการเขียนบทความ

5. โครงการเขียนบทความวิจัย

6. ประวัติวิทยากร

 
ประมวลภาพกิจกรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

                                ทีมงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

                          พบกับกิจกรรมมากมายที่ เพจ "ฝ่ายงานบริการวิชาการ PBRU"

ในภาพอาจจะมี 23 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 
กิจกรรมรับคณะตรวจประเมินประกันคุณภาพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 

                                          ต้อนรับคณะประเมินคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ  บัวเขียว รองอธิการบดี

ฝ่ายยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งชุมชนและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นำคณะผู้ประเมินลงพื้นที่ชุมชนไร่มะขาม "ชุมชนรูปธรรม" ภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ร่วมกับชุมชน เพื่อร่วมพูดคุยกับคนในชุมชนซึ่งกระบวนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยทุกคณะวิชาและสถาบันวิจัยฯ

ได้ลงพื้นที่จัดโครงการในการส่งเสริมสนับสนุนในด้านการผลิตข้าวของชุมชน ตั้งแต่กระบวนการปลูก

จนกระทั่งแปรรูป เป็นสินค้าพร้อมจำหน่ายในชุมชน

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 2

ความเป็นปัจจุบัน

ท่านมีความพึงพอใจความเป็นปัจุบันของเว็บไซต์สถาบันฯเป็นอย่างไร
 

ความเร็ว

ท่านมีความพึงพอใจในความเร็วของเว็บไซต์สถาบันฯเป็นอย่างไร
 

ความปลอดภัย

ท่านมีความพึงพอใจในความปลอดภัยของเว็บไซต์ของสถาบันฯ เป็นอย่างไร
 

ความสวยงาม

ท่านมีความพึงพอใจในความสวยงามของเว็บไซต์สถาบันฯเป็นอย่างไร
 

สำหรับเจ้าหน้าที่เอกสารราชภัฏวิจัยครั้งที่ 7

ดาวน์โหลด เอกสาร ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 7

 (ขนาดไฟล์ 8 Mb)

3rd National and International Conference  Dec 2017

 

 (filesize 17.00 Mb)