Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการประชุมติดตามการดำเนินงาน Soft Power ด้านเทศกาล ประเพณี กีฬา และการละเล่น

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการประชุมติดตามการดำเนินงาน Soft Power ด้านเทศกาล ประเพณี กีฬา และการละเล่น

by นงลักษณ์
19 views

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการประชุมติดตามการดำเนินงาน Soft Power ด้านเทศกาล ประเพณี กีฬา และการละเล่น โดยมีคณะกรรมการและที่ปรึกษาเข้าร่วม โดยมีการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย รวมถึงการชี้แจงและจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและก่อให้เกิดความเรียบร้อย โดยมีการนัดหมายเพื่อติดตามงานในครั้งถัดไปอย่างเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน