Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมงานวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมงานวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

by นงลักษณ์
10 views

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ .2566 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์ และบุคลากรสถาบันวิจัยฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและทำพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันรัฐพิธีระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประเทศชาติและพสกนิการชาวไทย ณ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท และพระที่นั่งราชธรรมสภา พิพิธภัณฑสภานแห่งชาติ พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี