Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2566

กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2566

by นงลักษณ์
7 views

👨‍🏫👩‍🏫มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​ โดย​ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม​ ร่วมกับ​กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่​ 14​ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์​ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2566 (จุดประกายการเรียนรู้ ครู ตชด.ต้นแบบ)
✨✨เพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์✨✨
🗓️ในระหว่างวันที่​ 8-9​ พฤษภาคม​ 2566
📌ณ​ ห้อง 502,503 และ 504 อาคารศูนย์เรียนรู้และพัฒนาทักษะและชีวิต (อาคาร 25 นิวัติสโมสร) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
🏫ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี​ เขต​ 1​ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) ตำบลนาพันสาม และ โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี​
#สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น