Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ ฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ ประชุมชี้แจง​สร้างความเข้าใจและมอบนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2566​

ฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ ประชุมชี้แจง​สร้างความเข้าใจและมอบนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2566​

by นงลักษณ์
14 views

🟡🟢ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ​ บัวเขียว​ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น​อย่างยั่งยืน​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​
เป็นประธานในการประชุมชี้แจง​สร้างความเข้าใจและมอบนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น​ ตามพระบรมราโชบาย ปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2566​
แก่ผู้รับผิดชอบด้านนโยบายและแผนของคณะ​และหน่วยงานต่างๆ​ ของมหาวิทยาลัย​ และได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานต่างๆ​ ร่วมกันเพื่อให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่วางไว้
🗓️เมื่อวันอังคารที่​ 15 พฤศจิกายน 2565​
🕰️เวลา​ 13.00​ -​ 16.00​ น.
📌ณ​ ห้องประชุมภูมิทรรศนา​ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
#พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น✨✨