Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 1/2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 1/2565

by นงลักษณ์
1,774 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) จำนวน 24 ตำบล รายชื่อตามเอกสารแนบ

โดยสามารถเข้าลิงค์สัมภาษณ์ได้ที่ กลุ่มที่ 1

โดยสามารถเข้าลิงค์สัมภาษณ์ได้ที่ กลุ่มที่ 2

โดยสามารถเข้าลิงค์สัมภาษณ์ได้ที่   กลุ่มที่ 3

โดยสามารถเข้าลิงค์สัมภาษณ์ได้ที่   กลุ่มที่ 4

โดยสามารถเข้าลิงค์สัมภาษณ์ได้ที่   กลุ่มที่ 5

โดยสามารถเข้าลิงค์สัมภาษณ์ได้ที่  กลุ่มที่ 6

ประกาศรายชื่อ