Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมข่าวทุนวิจัย วารสารวิชาการ กสทช.เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์

วารสารวิชาการ กสทช.เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์

by นงลักษณ์
12 views

วารสารวิชาการ กสทช.เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในกิจการโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการดาวเทียมสื่อสาร