ขยายเวลารับบทความร่วมนำเสนอ มรท.ศรีวิชัย

by นงลักษณ์
7 views

Auto-Color202204120104
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขยายเวลารับบทความเข้าร่วมนำเสนอในการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagemnt Thailand ครั้งที่ 8