คู่มือการปฏิบัติงานวิจัย

กระดานสนทนา

ผู้เข้าชมปัจจุบัน

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัล Silver Award PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัล Silver Award จากการนำเสนอผลงานวิจัย 
ในมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2016
Thailand Research Expo 2016 เมื่อวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  โดยส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่
1) การศึกษาพื้นภูมิเพชรบุรี  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  บุญส่ง และคณะ
2) การศึกษาพัฒนาการและคติสัญลักษณ์ของเมรุเมืองเพชร  โดย อาจารย์แสนประเสริฐ  ปานเนียม  
3) แนวทางการสืบสานวัฒนธรรมตาลเมืองเพชรที่เอื้อต่อวิถีชีวิตของชุมชนบ้านลาด อำเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  บุญส่ง และคณะ
4) การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเรือนไทดำ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
โดย อาจารย์เฉลิมศักดิ์ แก้วเกาะ
โดยได้รับถ้วยรางวัลจากประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท

           

          

                                           

 
เวทีรับฟังความคิดเห็นชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

                             

 

                         สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

        ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นชุมชน ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 โดย ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม

        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผศ.พจนารถ บัวเขียว

        รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งชุมชน เป็นผู้ดำเนินงานโครงการและร่วมทำความเข้าใจ

        กับชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นของชุมที่มหาวิทยาลัยจะสามารถมีส่วนร่วมเข้าไปช่วยเหลือส่งเสริม

        และสนับสนุนได้เพื่อร่วมมือกันในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนอยู่ดีกิน 

        

 
กิจกรรมถอดบทเรียนโครงการกองทุนการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

        วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2559 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

จัดกิจกรรมถอดบทเรียนรูปแบบการสร้างเด็กดีของโรงเรียนกองทุนการศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรีและ

ประจวบคีรีขันธ์โดยมีความคาดหวังว่าจะเป็นต้นแบบขยายผลในการพัฒนาระบบการศึกษาของจังหวัด

เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ให้มีความเข้มแข็งก้าวหน้าต่อไป

Attachments:
Download this file (ทำเล่ม.pdf)ทำเล่ม.pdf[ ]488 Kb
 
พิธีรับมอบหนังสือพื้นภูมิเพชรบุรี 27 มิถุนายน 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดพิธีรับมอบหนังสือชุดพื้นภูมิเพชรบุรี เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ณ หอประชุมภูมิแผ่นดิน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 
อบรมพัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการ 4-6 ก.ค.2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์บริการวิชาการและพัฒนานักบริการวิชาการสู่มือาชีพ

หัวข้อ "การจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการ"

ในวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2559 ณ บ้านท้ายหาดรีสอร์ท อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

Attachments:
Download this file (Training schedule.pdf)Training schedule.pdf[ ]80 Kb
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 2

ความเป็นปัจจุบัน

ท่านมีความพึงพอใจความเป็นปัจุบันของเว็บไซต์สถาบันฯเป็นอย่างไร
 

ความเร็ว

ท่านมีความพึงพอใจในความเร็วของเว็บไซต์สถาบันฯเป็นอย่างไร
 

ความปลอดภัย

ท่านมีความพึงพอใจในความปลอดภัยของเว็บไซต์ของสถาบันฯ เป็นอย่างไร
 

ความสวยงาม

ท่านมีความพึงพอใจในความสวยงามของเว็บไซต์สถาบันฯเป็นอย่างไร
 

สำหรับเจ้าหน้าที่เอกสารราชภัฏวิจัยครั้งที่ 6

ดาวน์โหลด เอกสาร ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 6

 (ขนาดไฟล์ 52 Mb)


ภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมกะเหรี่ยง   ความรู้เกี่ยวกับกะเหรี่ยง   ผ้าทอกะเหรี่ยง