คู่มือการปฏิบัติงานวิจัย

กระดานสนทนา

ผู้เข้าชมปัจจุบัน

เรามี 37 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
เอกสารการทำสัญญาและเบิกเงินวิจัย Update 20-08-2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย admin   

การทำสัญญารับทุนวิจัย

เอกสารเบิกเงินทุนรายได้-ยุทธศาสตร์

เอกสารเบิกเงินกองทุนวิจัย

เอกสารเบิกเงินทุนภายนอก-วช

เอสารการขอเบิกเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

 

 
กิจกรรมการเขียนบทความวิชาการ 22 ก.ค. 60 โดย รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย admini   

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนาธรรมได้โครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการให้กัยนักวิจัย อาจารย์ และผู้สนใจ วันที่ 22 ก.ค.  2560 โดย รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข สำหรับเผยแพร่แพร่ในประเทศและต่างประเทศ ดังรายละเอียดและไฟล์เอกสารประกอบการอบรต่อไปนี้

1. ปกเอกสาร

2. การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิพม์ในวารสารวิชาการ

3. การเขียนบทความวิจัย

4. เทคนิคการเขียนบทความ

5. โครงการเขียนบทความวิจัย

6. ประวัติวิทยากร

 
ประมวลภาพกิจกรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

                                ทีมงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

                          พบกับกิจกรรมมากมายที่ เพจฝ่ายงานบริการวิชาการ PBRU

 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัล Silver Award PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัล Silver Award จากการนำเสนอผลงานวิจัย 
ในมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2016
Thailand Research Expo 2016 เมื่อวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  โดยส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่
1) การศึกษาพื้นภูมิเพชรบุรี  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  บุญส่ง และคณะ
2) การศึกษาพัฒนาการและคติสัญลักษณ์ของเมรุเมืองเพชร  โดย อาจารย์แสนประเสริฐ  ปานเนียม  
3) แนวทางการสืบสานวัฒนธรรมตาลเมืองเพชรที่เอื้อต่อวิถีชีวิตของชุมชนบ้านลาด อำเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  บุญส่ง และคณะ
4) การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเรือนไทดำ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
โดย อาจารย์เฉลิมศักดิ์ แก้วเกาะ
โดยได้รับถ้วยรางวัลจากประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท

           

          

                                           

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 2

ความเป็นปัจจุบัน

ท่านมีความพึงพอใจความเป็นปัจุบันของเว็บไซต์สถาบันฯเป็นอย่างไร
 

ความเร็ว

ท่านมีความพึงพอใจในความเร็วของเว็บไซต์สถาบันฯเป็นอย่างไร
 

ความปลอดภัย

ท่านมีความพึงพอใจในความปลอดภัยของเว็บไซต์ของสถาบันฯ เป็นอย่างไร
 

ความสวยงาม

ท่านมีความพึงพอใจในความสวยงามของเว็บไซต์สถาบันฯเป็นอย่างไร
 

สำหรับเจ้าหน้าที่เอกสารราชภัฏวิจัยครั้งที่ 6

ดาวน์โหลด เอกสาร ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 6

 (ขนาดไฟล์ 52 Mb)

3rd National and International Conference 4 Dec 2016

 (filesize 6.89 Mb)


ภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมกะเหรี่ยง   ความรู้เกี่ยวกับกะเหรี่ยง   ผ้าทอกะเหรี่ยง