ผลการประกวดอนุรักษ์แม่น้ำเพชร

http://research.pbru.ac.th/pbri/wp-content/uploads/2012/10/page1-150x150.jpg

  ผลการตัดสิน การประกวดวาดภาพระบายสี เรื่อง “แม่น้ำเพชรบุรีสายธารแห่งชีวิต” ผลการตัดสินประกวดเรียงความ เรื่อง ป่าแก่งกระจานต้นน้ำเพชรบุรี ผลการประกวด ภาพถ่าย ชื่อผลงาน วิถีชุมชน คนเพชรบุรี

Posted in กิจกรรม | Tagged , , , | Leave a comment

เจ้านายกับต้นไม้เมืองเพชร

ได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเมืองเพชรบุรีตอนหนึ่งว่า “เมืองเพชรบุรีเป็นภูมิฐานอันงดงามและสมบูรณ์ เคยเป็นที่ประพาสของพระเจ้าแผ่นดินแต่กาลก่อนตลอดมา” ในขณะเมื่อทรงครองราชสมบัติก็ได้เสด็จประพาส จ.เพชรบุรี เป็นประจำตลอดรัชกาล และยังได้โปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการเมืองเพชรบุรีสมัยนั้น พระยา สุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทียน บุนนาค) ดำเนินการจัดซื้อที่ดินที่บ้านปืน ต.บ้านหม้อ ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ที่เรียกว่าพระคลังข้างที่ เป็นเนื้อที่ประมาณ 400 ไร่ เพื่อสร้าง “พระราชวังบ้านปืน” ก่อนก่อสร้างพระราชวังบ้านปืนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตัวพระตำหนักยังสร้างไปไม่ได้มาก พระองค์ก็เสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้ดำเนินการก่อสร้างต่อ จนสำเร็จ รวมเวลาก่อสร้างประมาณ 8 ปี ได้พระราชทานนามพระราชวังบ้านปืนใหม่ว่า “พระราชวังรามราชนิเวศน์” อนุสรณ์แห่งพระราชวังรามราชนิเวศน์ได้ก่อ ผลให้เกิดอนุสรณ์ต่างๆ ใน จ.เพชรบุรี อีกมากมาย เช่น ถนนราชดำเนิน ถนนราชดำริ …

Posted in เรื่องเล่าดีๆ | Tagged , | Leave a comment

จัดประชุม “การสร้างกลุ่มคนรักษ์ลุ่มน้ำเพชรบุรี”

http://research.pbru.ac.th/pbri/wp-content/uploads/2012/09/dsc13-06-55-242x300.jpg

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุม “การสร้างกลุ่มคนรักษ์ลุ่มน้ำเพชรบุรี” วันที่ 13 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมภูมิทรรศนา สถาบันวิจัยฯ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด “การสร้างเครือข่ายคนรักษ์ป่าแก่งกระจานต้นแม่น้ำเพชรบุรี”

http://research.pbru.ac.th/pbri/wp-content/uploads/2012/09/logo_kang-300x225.png

 

Posted in กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

การถอดองค์ความรู้ ค่ายเยาวชนคนรักษ์ลุ่มน้ำเพชรบุรี

http://research.pbru.ac.th/pbri/wp-content/uploads/2012/09/dsc155-08-55-300x300.jpg

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หน่วยอนุกรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีและ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จัดโครงการการสร้างเครือข่ายคนรักษ์ป่าแก่งกระจานต้นแม่น้ำเพชรบุรี “การถอดองค์ความรู้ ค่ายเยาวชนคนรักษ์ลุ่มน้ำเพชรบุรี” วันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Posted in กิจกรรม | Tagged , , | Leave a comment