ผลการประกวดอนุรักษ์แม่น้ำเพชร

http://research.pbru.ac.th/pbri/wp-content/uploads/2012/10/page1-150x150.jpg

  ผลการตัดสิน การประกวดวาดภาพระบายสี เรื่อง “แม่น้ำเพชรบุรีสายธารแห่งชีวิต” ผลการตัดสินประกวดเรียงความ เรื่อง ป่าแก่งกระจานต้นน้ำเพชรบุรี ผลการประกวด ภาพถ่าย ชื่อผลงาน วิถีชุมชน คนเพชรบุรี

Posted in กิจกรรม | Tagged , , , | Leave a comment