จัดประชุม “การสร้างกลุ่มคนรักษ์ลุ่มน้ำเพชรบุรี”

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุม “การสร้างกลุ่มคนรักษ์ลุ่มน้ำเพชรบุรี” วันที่ 13 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมภูมิทรรศนา สถาบันวิจัยฯ

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>