ผลการประกวดอนุรักษ์แม่น้ำเพชร

http://research.pbru.ac.th/pbri/wp-content/uploads/2012/10/page1-150x150.jpg

  ผลการตัดสิน การประกวดวาดภาพระบายสี เรื่อง “แม่น้ำเพชรบุรีสายธารแห่งชีวิต” ผลการตัดสินประกวดเรียงความ เรื่อง ป่าแก่งกระจานต้นน้ำเพชรบุรี ผลการประกวด ภาพถ่าย ชื่อผลงาน วิถีชุมชน คนเพชรบุรี

Posted in กิจกรรม | Tagged , , , | Leave a comment

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด “การสร้างเครือข่ายคนรักษ์ป่าแก่งกระจานต้นแม่น้ำเพชรบุรี”

http://research.pbru.ac.th/pbri/wp-content/uploads/2012/09/logo_kang-300x225.png

 

Posted in กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

การถอดองค์ความรู้ ค่ายเยาวชนคนรักษ์ลุ่มน้ำเพชรบุรี

http://research.pbru.ac.th/pbri/wp-content/uploads/2012/09/dsc155-08-55-300x300.jpg

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หน่วยอนุกรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีและ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จัดโครงการการสร้างเครือข่ายคนรักษ์ป่าแก่งกระจานต้นแม่น้ำเพชรบุรี “การถอดองค์ความรู้ ค่ายเยาวชนคนรักษ์ลุ่มน้ำเพชรบุรี” วันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Posted in กิจกรรม | Tagged , , | Leave a comment

ภาพบรรยากาศ การอบรมค่ายเยาวชนคนรักษ์ลุ่มน้ำเพชรบุรี

http://research.pbru.ac.th/pbri/wp-content/uploads/2012/09/dsc28-30-07-55-287x300.jpg

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หน่วยอนุกรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีและ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จัดโครงการการสร้างเครือข่ายคนรักษ์ป่าแก่งกระจานต้นแม่น้ำเพชรบุรี “ค่ายเยาวชนคนรักษ์ลุ่มน้ำเพชรบุรี” วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2555 ณ บ้านกร่างแค้มป์ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  

Posted in กิจกรรม | Tagged , | Leave a comment