โรงแรมและที่พัก

โรงแรมเพชรน้ำหนึ่ง (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) 600-700 บาท
โรงแรมรอยัล ไดมอน 800-1200 บาท โทรศัพท์ 032 411 061
โรงแรมซัน 800-1200 บาท โทรศัพท์ 032 400 000
โรงแรมเจเฮาส์ เพชรบุรี 650-750 บาท โทรศัพท์ 090 545 6161
โรงแรมเพชรเกษมโฮเต็ล 600-700 บาท 032 410 973
โรงแรมเขาวัง 500-600 บาท โทรศัพท์ 032 423 811
โรงแรม Dream D Residence Phetchaburi 2500-3000 บาท โทรศัพท์ 089 515 3322


หาดเจ้าสำราญ
ฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท 2500-3000 บาท โทรศัพท์ 032 441 370
รับลมชมตะวัน 2500-3000 บาท โทรศัพท์ 095 919 1799
ชิดลม รีสอร์ท 1800-2000 บาท โทรศัพท์ 032 770 636
ซีสกายรีสอร์ท 1800-2000 บาท โทรศัพท์ 032 478 431
Blue Sky Boutique Resort 1800-2000 บาท โทรศัพท์ 032-478-100-101